De zwangere vrouw met obesitas

Inleiding

Zwangeren met obesitas hebben meer risico op complicaties van zwangerschap en bevalling en behoeven vaker anesthesiologische zorg. De fysiologische veranderingen in zwangerschap en de complicerende factor van obesitas op obstetrisch en anesthesiologisch gebied worden aan de hand van een casus van een zwangere met overgewicht stapsgewijs besproken. Het is mogelijk om de cursus op ieder moment te onderbreken om op een ander tijdstip weer door te gaan.

Wat ga je leren

De obstetrische complicaties van ernstig overgewicht in de zwangerschap zoals diabetes mellitus, hypertensie, (pre)eclampsie, hogere kansen op miskraam, fluxus, problemen met echografische beeldvorming en prenatale screening komen aan bod. Het preconceptioneel advies naast preventief consult anesthesioloog in de loop van de zwangerschap maken deel uit van de e-learning. Tips en trics met betrekking tot het geven van regionale anesthesie en intubatie worden gegeven. Handvatten worden gegeven om de obstetrisch anesthesiologische zorg goed op elkaar af te stemmen en zo tot een optimaal beloop van de zwangerschap en bevalling te komen.
Meerdere hoofdstukken starten met een pretoets dmv multipele choice vragen waarna de cursus kan worden vervolgd. Verwijzingen naar literatuur en richtlijnen worden aangeboden. Wanneer de gehele cursus is doorlopen volgt een eindtoets.

Accreditatie

Accreditatie is verleend door: ABAN, NVA, NVOG, KNOV, OIGT…. Voor xxxx punten. Voorwaarde voor verkrijgen van nascholingspunten is het doorlopen met goed gevolg van de eindtoets. U wordt de mogelijkheid geboden de toets tot 3x toe te maken. Ook zal u digitaal een certificaat worden toegezonden.

€30

Details

Gemiddeld

48 uren

Laatst gewijzigd: 05/02/2024